Oferta

Pierwsza wizyta: 


 • szczegółowy wywiad żywieniowy i zdrowotny,
 • omówienie dotychczasowego sposobu odżywiania ze wskazaniem błędów żywieniowych,
 • analiza składu ciała,
 • pomiar przemiany materii,
 • wskazanie produktów dozwolonych i zabronionych,
 • określenie czasu potrzebnego do osiągnięcia zamierzonych celów,
 • ułożenie indywidualnej diety w oparciu o stan zdrowia, oczekiwania i upodobania kulinarne pacjenta.


Podstawowa konsultacja dietetyczna: 

 • pomiar składu ciała,
 • sprawdzenie stosowania się do zaleceń diety,
 • korygowanie ewentualnych błędów dietetycznych,
 • utrwalenie ogólnych założeń diety,
 • przekazanie dalszych wskazówek prawidłowego odżywiania,
 • akutualizowanie listy wskazanych produktów i zasad codziennego żywienia zgodnie ze stylem życia pacjenta.


Indywidualny program żywieniowy:

 • dla osób pragnących zmienić swój sposób odżywiania pod stałą opieką specjalisty,
 • tworzenie gotowego planu żywienia, zgodnie z obowiązującymi normami zywienia z informacjami o ilościach produktów oraz godzinach posiłków (wykaz produktów spożywczych, waga w gramach, kaloryczność),
 • opracowanie założeń indywidualnej diety,
 • ustalenie zasad stosowania diety i zdrowego odżywiania,
 • wskazówki dotyczące aktywności fizycznej,
 • sprawdzanie efektów i udoskonalanie diety.


Długoterminowy program żywieniowy:


 • dla osób mających problemy z otyłością,
 • indywidualnie dobierany czas kuracji,
 • określenie odpowiedniego planu żywieniowego, zakładającego regularny spadek wagi ciała,
 • sprawdzanie postępów oraz dokonowynie zmian w planie żywieniowym.


Dieta w chorobach:

 • wywiad zdrowotny i żywieniowy,
 • określenie stanu choroby,
 • sprawdzenie dotychczasowego sposobu odżywiania,
 • pomiar składu ciała,
 • pomiar ciśnienia,
 • wskazanie produktów dozwolonych i zabronionych,
 • określenie czasu potrzebnego do osiągnięcia zamierzonych celów,
 • ułożenie indywidualnej diety.


Przed spotkaniem:

 • Na 2 godziny przed spotkaniem postaraj się:
- nie spożywać płynów,
- nie jeść,
- nie uprawiać intensywnego wysiłku fizycznego.


 • Do pomiaru należy przystąpić z pustym pęcherzem.
Cena pierwszej wizyty oraz konsultacji:  100 zł